A hamuban sült pogácsa II. rész.

Avagy: Descartestől a sziklára épített házig


A táplálkozással foglalkozó tudományos, és annak látszó közlemények, híradások csapdája az, hogy a segítségnyújtás helyett inkább bonyolulttá teszik az érdeklődők számára a döntést.
A magam részéről már régen eldöntöttem, hogy csakis a leghitelesebb közleményeket fogadom el és építem be az életembe.
De hol van az a mérce, ami a hitelesítésre alkalmas?
Ha például elolvasok egy könyvet, ami az egész világon összesöpört adatokkal és abszolút biztos tippekkel akarja a tudatomat megdolgozni, mit higgyek el, minek adjak akkora bizalmat, hogy utána éljem is, sőt a családomat, kis unokákat is rá merjem bízni?
Nehéz kérdések! Azok, de csak annak, aki mindennek, ami vadonatúj, vagy érdekes, hitelt ad, aztán a csalódások előbb-utóbb erodálják lelki és testi erejét.
A blog másik ágán – adógaras– most éppen a spiritizmus, okkultizmus, parajelenségek a téma. Itt a kérdés ugyanaz: mit higgyek? A spiripiszkos eszmék tálalása mindig olyan meggyőző, annyira akar segíteni! Az emberi életről, egészségről akkora tényanyagot közöl, hogy az biztosan hiteles, ugye?
         Hát nem és nem!                                                                                         Egy csodagyógyító "munka" közben

A bejegyzéseimet olvasva biztosan feltűnt, hogy számomra az elsődleges támpont a biblia.
Bár a mai szekularizált világban csak azok tekintik a bibliát abszolútumnak, akik a hitük és az Istennel megélt tapasztalataik hátterén, napi szinten megélik az ott olvasottakat. Ezért velük együtt azt gondolom, hogy adhatok hihető, használható életmintákat.
A címben utaltam egy filozófusra, Descartesra. Az illető szegénysorú és éppen hogy nagy nehezen megélő elméleti ember volt.                                                                                                                                                                                                                                                  

   Ilyen „élhetetlen” számára egy királynő meghívása a csoda kellett volna, hogy legyen, mégis hezitált.
Descartes joggal panaszkodik egyik levelében:
ha enged a meghívásnak és elmegy Svédországba a királynő kérésére, hogy filozófiájával megismertesse, akkor számíthat rá, hogy a királynő vagy nem fogja megérteni, vagy ha igen, akkor azt kérdezi - „Ennyi az egész?”

Mert, ahogy Descartes írja:
”... a tapasztalat arra tanított, hogy még a legjobb szellemű emberek közt is nagyon kevesen vannak, akik kedvüket lelnék abban, hogy belépjenek gondolatvilágomba....”
És a tapasztalat:
.... „arra is megtanított, hogy bár nézeteim eleinte meglepőek, mivel erősen különböznek attól, ami általánosan elfogadott és köznapi, mindazonáltal, miután megértették annyira egyszerűnek találják, és a józan ésszel olyannyira megegyezőnek, hogy teljesen megszűnnek csodálni.....”
(René Descartes: Correspondance.)
Cyclades: sziklára épített házak a szó fizikai értelmében

A blog eddigi története bővelkedik a Descartes-i gondolatok lényegi elemeiben.
…..nézeteim (Dénes O. ) erősen különböznek attól, ami ÁLTALÁNOSAN ELFOGADOTT......
A majdnem végletekig leegyszerűsített méregtelenítő/testsúlycsökkentő diétám,(a Dánieli minta,) amit a biblia kb. kétezerötszáz éve leírt, az egyébként is puritán étkezés, mind- mind az egyszerű, könnyen követhető szinte őskori – bibliai - hagyományokra épült.
Ezzel szeretnék szolgálni abban a világban, ahol már minden elszakadt az egyszerű, az Isten által ajánlott mintáktól.
Itt van hihetetlen jelentősége a HITELESSÉGNEK. Amit hirdetek,közzéteszek, azt élem is!Sőt velem együtt nemzedékek sora ezt élte, hitte, hirdette. Elsősorban egy olyan nép, akiknek változatos történetét csak a bibliában olvashatjuk. E népből emelkedett ki valaki és lett az emberiség MEGVÁLTÓJA
A mai bejegyzés végére az Ő (Jézus) példázataiból egy ideillőt kérem olvassanak el.
Mottó: AZ ALAPOK szilárdsága, vagy ingatagsága.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukács evangéliumából olvassuk a 6. fejezet 47-49. verseket:
„Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált." 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A modern életmód tanácsadások java része, sokféle kuruzsló, varázsló, „mester”, bioenergetikus, fényadó, földsugárzás-szakértő(?), és egyéb frissen feltűnt ezoterikus újdondász csak A HOMOKRA ÉPÍTETT HÁZ „alapozói”. Ezért nem lehet csodálkozni, ha munkálkodásuk nyomán többnyire halál és romlás az „eredmény”. Erről később írok sajnálatosan sok élő tapasztalat emléke alapján.
Ha a kedves olvasó összeveti az „ételreformer” blog bejegyzéseit a fenti Descartes idézettel, beláthatja, hogy minden eddigi ajánlásom ….”annyira egyszerű és a józan ésszel olyannyira megegyező, hogy …....” aki megvalósítja, a BÖLCS EMBER-hez hasonló, aki a sziklára építette házát.
A maradandó értékeket válasszuk, amit maga a Mindenható Isten, néhány ezer éves múlt és sok millió emberi élet hitelesített. A BIBLIA tanításait, étkezésről, életvitelről egyaránt.
Következik: Ezékiel kenyere

Címkék: